Chetana

In mijn benadering ga ik er vanuit dat alle leven met elkaar verbonden is, en dat elk levend organisme en dus ook een mens of een relatie, een eigen verborgen Zielenspoor in zich draagt en van daaruit een betekenis heeft in het grotere geheel. De merel en de boom in mijn tuin volgen hun eigen Zielenspoor en vervullen zo hun unieke bestemming voor de wereld om hen heen. De merel heeft geen enkele ambitie om een specht of torenvalk te worden en ook de boom houdt zich niet bezig, met zich te vergelijken met andere planten in de tuin. Op een vergelijkbare manier is het ook mijn bestemming om op een natuurlijke manier uit te groeien tot wie ik in diepste wezen ben en niet tot wie ik liever ‘zou willen zijn’ of tot wie mijn omgeving mij zou willen veranderen. Pas als ik mijn Ware Natuur heb her-ontdekt, ben ik via mijn hart als het ‘Stille Midden’ van mijn wezen, afgestemd op de Oerbron die mij draagt en voedt en ervaar ik innerlijke harmonie en hogere wijsheid. Pas wanneer ik werkelijk als mijZelf tot bloei ben gekomen, kan ik echt van betekenis zijn voor de wereld om mij heen.

Diep van binnen weten we allemaal wel dat ons leven een betekenis of zin heeft, maar meestal weten we nog niet welke. In ons dagelijkse bestaan zijn we onrustig op zoek, maar we realiseren ons alleen nog niet wat we zoeken en soms zelfs nog niet eens dat we zoeken. Ondertussen botsen we als een stel geblinddoekte mensen tegen elkaar aan en berokkenen we het leven schade. Daarbij doen we onszelf en andere mensen ongewild pijn. Het leven en de pijn die er geleden wordt, ervaren we dan als heel zinloos. Als we iets meer inzicht krijgen in de Ware Natuurlijkheid van Het Bestaan en onze eigen Ware Natuur, zal ons duidelijk worden, dat Het Leven ons met elke confrontatie de ogen wil openen tijdens onze ontdekkingsreis naar ons eigen ‘verborgen Zielenspoor’.

Elke crisis of elk conflict in mijn leven, elke spanning of pijn wil mij duidelijk maken dat ik een beetje of heel ernstig vervreemd ben geraakt van mijn eigen Zielenspoor en kan mij helpen stukje bij beetje de ‘wikkels’ voor mijn ogen vandaan te halen, zodat ik helderder kan zien waar het in mijn leven nou eigenlijk om gaat en wat me te doen staat. Zo letterlijk kunnen we ‘ont’-wikkeling opvatten. In deze zin hebben dus onrust, pijn, verwarring, conflicten en crises een diepere betekenis in ons ontwikkelingsproces en daarom ligt juist in deze lastige ervaringen in het dagelijkse leven het aanknopingspunt voor mijn benadering. Vandaar dat ik spreek over Praktische Spiritualiteit. Als je hier verder over wilt lezen, ga dan naar Crisis als kans of klik hier.

Ik ga er vanuit dat de ontwikkeling van mensen, relaties en groepen een heel gezond proces is en dat frustratie en crises daarbij horen, hoe verdrietig en onmachtig we ons daar ook bij kunnen voelen. De mensen die bij mij komen, zijn mensen die worstelen met kleine maar soms ook grote levensproblemen, maar ze zijn niet ziek en hoeven dus niet genezen te worden d.m.v. een therapie. Als het niet of niet alleen om een levensvraag of groeiprobleem gaat, maar (ook) om een psychisch of psychiatrisch ziektebeeld, dan blijkt dat veelal tijdens het eerste kennismakingsgesprek. Mensen die in echte psychische nood verkeren adviseer ik om via de huisarts passende hulp te zoeken in de reguliere geestelijke gezondheidszorg.