Chetana

Graag wil ik me aan je voorstellen. Mijn naam is Jan Verhaar, ik ben 70 jaar en ben al bijna 50 jaar gelukkig getrouwd met Trees, de liefste vrouw van de wereld. Samen hebben we twee prachtige dochters, Mascha en Kim, die al een lange tijd stevig op eigen benen staan en ieder een levenspartner hebben gevonden in Rob en Mary. We zijn inmiddels de trotse opa en oma van Daan, Lars en Myrthe.

Ik ben een groot aantal jaren als parttime docent Management/Leiderschap, projectleider en onderwijsontwikkelaar werkzaam geweest in het hogeronderwijs, daarnaast had ik jarenlang een eigen management-adviespraktijk en was ik schrijver van studieboeken voor universiteiten en hogescholen (voor een overzicht bij Bol.com: klik hier).

In mijn adviespraktijk heb ik mij bezig gehouden met o.a. trainingen, coaching en mediation (professionele conflictbemiddeling). Ongeveer 20 jaar geleden heb ik CHETANA, Praktijk voor Praktische Spiritualiteit opgericht en sinds 2010 richt ik me nagenoeg geheel op de activiteiten binnen deze praktijk.

Sinds ik mij kan herinneren, is die vraag in mijn achterhoofd aanwezig: ‘Hoe zit het leven echt in elkaar en wat is de verborgen werking erachter?’ Ik ben een zoeker naar De Waarheid en in die zin zou je me een mysticus kunnen noemen. In heb me sinds mijn jongensjaren verdiept in het brede veld van spirituele stromingen en heb mij in mijn werk laten beïnvloeden door de rijkdom binnen allerlei oosterse en westerse (mystieke) tradities. Ik was met name geïnteresseerd in Advaita Vedanta, Tibetaans Boeddhisme, Theosofie, Antroposofie, Soefisme en niet op de laatste plaats in Taoïsme, de Chinese visie op het natuurlijke bestaan. Maar ook de wijsheid van de indianen en van andere inheemse volkeren, zoals Huna van de sjamanen op Hawaii, en nog heel veel andere oude en nieuwe wijsheidstradities en wetenschappen hebben mij geïnspireerd op mijn zoektocht naar De Hoogste Waarheid. Al deze tradities hebben mij veel geleerd over het leven waarin wij ons staande moeten houden en over de onzichtbare wetten en werkingen daarachter. Ook leerde ik mezelf kennen als een mens met waardevolle talenten waar ik trots op kon zijn, maar ook met schaduwkanten die ik oordeelloos onder ogen moest zien. Door jarenlange studie, intensieve trainingen, innerlijk onderzoek, meditatie en contemplatie heb ik langzaam inzicht gekregen in de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan en in mijn eigen Ware Natuur als mens. Verder heb ik stap voor stap inzicht gekregen in het dynamische ontwikkelingsproces waarin niet alleen ik, maar al het leven om mij heen verwikkeld is en begon ik te zien in welke richting de schepping zich beweegt en wat de betekenis is van dit aardse leven als mens.

De natuur heeft mij enorm geholpen om mijn inzichten te verdiepen. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat het hele leven fundamenteel Eén is en dat er binnen die oorspronkelijke Heelheid vrede en liefde heerst. Van daaruit werd me duidelijk dat de pijn en de verwarring, die onlosmakelijk met ons menselijk bestaan verbonden lijken te zijn, voortkomen uit het feit dat we als zelfstandige ik-jes vervreemd zijn geraakt van het Grote Geheel, ofwel van de oorspronkelijke Natuurlijkheid van het Bestaan.

Er is in mijn hart een diep vertrouwen gegroeid in de helende en evenwicht scheppende krachten waaraan alles in het universum onderworpen is. En ik weet dat deze heilzame krachten ook vat hebben op mij, op voorwaarde dat ik mijn persoonlijke ego onder het gezag plaats van mijn ziel, die voor eeuwig verbonden is met de ziel van de kosmos waarin het Grote Weten rust. Dit inzicht gaf me hoop, want het hield in, dat bevrijding uit ons menselijk lijden mogelijk is.

Als we verlangen naar deze bevrijding, is het nodig dat we de weg terugvinden naar die oorspronkelijke Heelheid. Langzaam werd me duidelijk, dat ons bestaan, zonder dat wij ons dat helder bewust zijn, eigenlijk al een natuurlijke ‘ont’-dekkingstocht is, terug naar die oorspronkelijke Heelheid. Dit alles houdt in, dat vrede, geluk en wijsheid dus het geboorterecht is van ons allemaal.

De problemen, conflicten en gevoelens van onvrede en verwarring, kan ik nu zien als een ‘wake-up-call’ of uitnodiging van het Leven, om in die concrete situatie waarin ik dan zit, weer op zoek te gaan naar die oorspronkelijke verbondenheid en liefde die alles tot een Eenheid maakt. Op deze terugweg naar de Eenheid, vraagt het Leven van ons, om heel eerlijk naar onszelf te kijken en te zoeken naar waar wij onszelf innerlijk gevangen hebben gezet, en vervolgens alle ziekmakende negatieve beelden en patronen los te laten. En dan onze aandacht weer te richten op helderheid en heilzaam denken, spreken en handelen, dus liefdevol denken, spreken en handelen dat het leven weer heel maakt. Alleen op die manier zullen we als mensenziel ooit weer thuiskomen in de Oerbron waarin alles Een is, de Goddelijke Bron waaruit we als ziel lange tijd geleden zijn vertrokken, maar toch mee verbonden bleven. En dat thuiskomen zullen we ervaren als een gevoel van diepe innerlijke vrede en geluk, en van groot mededogen naar iedereen om ons heen en alles wat leeft. In het oosten wordt dan gezegd dat we als mensenziel tot volle bloei zijn gekomen en ‘nirwana’ ervaren. Wil je gehoor geven aan zo’n ‘wake-up-call’ om weer op zoek te gaan naar de oorspronkelijke innerlijke vrede, en heb je daarbij wat hulp nodig, dan ben ik graag bereid om je als Spiritueel gids/Life-Coach van dienst te zijn. Wat ik je te bieden heb, staat beschreven onder Mijn aanbod, klik hier.

Over De Oude Cheng: Bijna vijftien jaar geleden, tijdens het schrijven van mij eerste spirituele roman Lessen van De Oude Cheng, heb ik hem innerlijk leren kennen als een zachte liefdevolle influistering van wijsheid. Hij maakte zich kenbaar als De Oude Cheng. Deze innerlijke relatie is uitgegroeid tot de meest intieme vriendschap die ik ken. Als je hier meer over wilt lezen, ga naar Mijn innerlijke gids of klik hier.

n