Chetana

 

‘De Weg van het Stille Midden’

Omdat ik het Hart heb leren kennen als de toegangspoort naar hogere Wijsheid en Liefde, richt ik de activiteiten binnen mijn praktijk steeds op het openen van het hartbewustzijn van de mensen die bij mij komen. Het spirituele pad dat daarbij wordt bewandeld, heb ik ‘De Weg van het Stille Midden’ genoemd.

‘De Weg van het Stille Midden’ is een open en eigentijds spiritueel pad, dat gericht is op het proces van bewustwording dat zeven stadia omvat, ofwel op Spirituele Groei naar Innerlijke Vrede, echte Liefde en Wijsheid. Het pad helpt je om jouw volle potentie als mens te ontdekken en te verwezenlijken. Kortom, het pad heeft tot doel om jouw leven, in harmonie met het universum en voorbij alle lijden, tot zijn hoogste bloei te brengen. Het is een open spiritueel pad voor de westerse mens van deze tijd, een pad dat je, via je Hart als jouw ‘Stille Midden’, de weg wijst naar de Oorspronkelijke Natuurlijkheid van je Zelf en van het Bestaan. In dit mysterieuze ervaringsgebied, het ‘Stille Midden’ in ons Hart, waarin ‘Nirvana’ kan worden ervaren, wacht ons het inzicht in de Hoogste Waarheid, maar ook Heldere Bewustheid en Duurzaam Geluk. En deze ervaring wordt in het Oosten ‘Sat-Chit-Ananda’ genoemd. Het pad is nauw verwant aan de oude Chinese natuurfilosofie, het Taoïsme. Maar het bevat ook veel elementen uit andere oude en meer eigentijdse wijsheidstradities en uit de nieuwe wetenschappen, zoals de kwantumfysica en de noëtische wetenschappen die zich richten op het bewustzijn. Voor het boekje De Weg van het Stille Midden klik hier en voor de gelijknamige slideshow op Youtube, zie onderaan deze pagina of klik hier.

 

En nu populair gezegd:

Je zou kunnen zeggen dat we allemaal op deze wereld zijn gekomen om het ‘Grote Levensspel’ te spelen, een spel waarvan niemand de spelregels kent. Ook werd ons nooit verteld dat het spel gespeeld wordt op verschillende ‘levels’ en is het onduidelijk gebleven waar het spel uiteindelijk toe leidt, dus wat er mee ‘gewonnen’ kan worden. En omdat we toch houvast willen hebben in het leven, heeft ieder van ons zijn eigen spelregels en zijn eigen levensdoel bedacht. Geen wonder dat het spelen van dit ‘Grote Levensspel’ ons zo vaak frustraties, angsten en verdriet bezorgt, want zonder het te weten en te willen, ‘zondigen’ we de hele dag tegen de ‘geheime’ regels van het spel.

Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het Stille Midden’, worden stap voor stap de 3 levels van het ‘Grote Levensspel’, met elk zijn eigen spelregels, geopenbaard. Ook wordt duidelijk wat de zin van het spel is, dus wat er mee ’te winnen’ valt. Natuurlijk zul je ook zicht krijgen op je onbewuste patronen, die je steeds weer naar ‘het lagere’ trekken en krijg je handreikingen om je van deze onbewuste last te ontdoen door deze te transformeren. Door al deze diepe inzichten, wordt het voor jou als bewust geworden speler uiteindelijk mogelijk, om het spel van Het Leven voortaan zonder enige stress en met groot plezier te spelen en te klimmen naar hogere levels.

 

Tijdens het bewandelen van zul je in de voetsporen treden van o.a.:

– Lau Tse (Taoïsme)
– Jezus (Christendom)
– de Boeddha (Boeddhisme)
– Shankara (Advaita)
– Ynayat Khan (Soefisme)
– Padmasambhava (Dzogchen)
– The Pale One (Cherokee indianen)
– en ook meer eigentijdse leraren uit verschillende wijsheidstradities.
Non-Dualiteit ofwel Niet-Tweeheid, is daarbij steeds de verbindende schakel.

 

Wat kan dit open spirituele pad jou brengen?

Door een diepgaand inzicht in de Natuurlijkheid van het Bestaan en door her-kenning van je eigen Ware Natuur, zal op spontane wijze in je Hart de Innerlijke Kracht ‘TE’ tot ontwikkeling komen. Dit zal je leiden naar Zelf-Bevrijding, tijdloze Wijsheid en duurzaam Geluk. En voorts zal vanuit je Hart als jouw ‘Stille Midden’, het verlangen groeien om de Natuurlijke Ontwikkeling en de Dynamische Harmonie van Alle Leven te gaan dienen. Want uiteindelijk zal elke mensenziel, in dit of in een volgend leven, zijn hoogste bestemming bereiken en tot volle bloei komen, om vervolgens als Lichtwezen vrucht te dragen voor de wereld.

 

De VAJRA is het symbool van ‘De Weg van het Stille Midden’.

VAJRA staat voor de Allerhoogste Heelheid in het Universum, de ‘Heilige Drie-Eenheid’, die alle Tweeheid, zowel Zijn als Niet-Zijn, zowel Dualiteit als Non-Dualiteit,  zowel Subject als Object, zowel Verleden als Toekomst, in haar ‘Stille Midden’ ver-enigt. Deze Heilige Drie-Eenheid, die ook wel de Vader/Moeder-God wordt genoemd, zit verborgen in Alle Natuurlijkheid die ons omringt, in zowel het onmetelijk grote als in het uiterst kleine, maar is ook de kern van ons eigen menselijk wezen. Zo kan elke mensenziel gezien worden als een kind van God.

Programma in ontwikkeling